9. 3. 2008

Miliónová stránka

Virální marketing může stejně dobře posloužit malým začínajícím firmám i velkým podnikům, je dobrým nástrojem jak ke zvyšování povědomí o značce, tak k rozšíření služby nebo výrobku. A přestože to není vždy snadné, může být i efektivním nástrojem ke zvyšování tržeb – krásným příkladem může být notoricky známá Milionová stránka britského studenta Alexe Tewa, která mu vrátila jeho vklad téměř tisícinásobně.

Celý článek »

19. 2. 2008

Uplatnění virálního marketingu

Virální marketing nachází uplatnění ve všech sférách, kde je možné uplatnit jiné marketingové metody. Své místo má především ve sféře B2C (business-to-customer), ale využít se dá v určité míře i v B2B (business-to-business) sektoru. Jeho zaměření je pak více profesní, ale vtip či zábavnou formu obvykle nepostrádá.

Celý článek »

9. 2. 2008

Měření účinnosti virálního marketingu

U měření virální účinnosti je třeba dát velký pozor na rozdíl mezi jejím rozšířením a zapůsobením, tedy skutečným efektem.

Celý článek »

29. 1. 2008

Proces virálního marketingu

Proces virálního marketingu se nikterak zásadně neliší od jiných procesů. Je možné u něj rozpoznat fázi analýzy, formulace virální zprávy, volby vhodného distribučního kanálu, odeslání sdělení vybranému okruhu uživatelů, sledování průběhu virální kampaně a vyhodnocení výsledků.

Celý článek »

22. 1. 2008

Regulace virálního marketingu (2)

Problematiky spamů se v České republice týká zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, který začal platit 7. září 2004. Kromě internetového spamu řeší také jiné formy elektronické komunikace, například SMS zprávy či telemarketing. Zákon například stanoví, že příjem zprávy (spamu) musí být podmíněn prokazatelným souhlasem příjemce. Na dodržování zákona dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů.

Celý článek »

10. 1. 2008

Regulace virálního marketingu (1)

Bez ohledu na všechna doporučení a zákony by podle Kim Brooksové měla při realizaci virální kampaně platit dvě základní pravidla. První říká, že „motivace neznamená násilí, hrozby, nepoctivost a skryté jednání.“ Druhé je obecné pravidlo podnikání, které zdůrazňuje, že „základna zákazníků by měla být postavena na základě dobrého produktu či služby a důvěry.

Celý článek »

30. 12. 2007

Výhody a nevýhody virálního marketingu

Silné stránky přebírá virální marketing z velké části z výhod internetu. Je to především metoda, která se dá realizovat s nízkými náklady a umí zasáhnout velké množství lidí, přičemž její realizace je velmi jednoduchá. Umožňuje snadné zacílení a rychlou odezvu. Významnou roli pro důvěryhodnost sdělení hraje osoba odesílatele, kterého většinou známe osobně. U komerčních e-mailů je potom nutné vyměnit anonymitu odesílatele za konkrétní, i když příjemci neznámou osobu. Předností psaného virálního marketingu také je, že text se pamatuje lépe než mluvené slovo. Výhodou je i poměrně velká náchylnost lidí ke sdílení zpráv s ostatními. Přes všechna tato pozitiva má však virální marketing i velké množství nevýhod.

Celý článek »

18. 12. 2007

Metody přenosu virálního marketingu

Přes všechna tvrzení o samošiřitelnosti, přes vědomí, že reklamu dělají uživatelé a spotřebitelé zadarmo, a dokonce i při jistotě, že nabídnuté sdělení je atraktivní, vtipné a zajímavé, není možné čekat, až se novým virem někdo nakazí sám. První skupinu je třeba „infikovat“ a tím zajistit spontánní šíření.

Celý článek »

7. 12. 2007

Typy virálního marketingu (2)

Detailnější typologii virálního marketingu uvádí Wikipedie. Tato internetová encyklopedie sice nemusí být vnímána pro svou otevřenou formu přispívání jako zcela důvěryhodný zdroj, níže uvedené členění však přebírají mnozí autoři, proto považuji její uvedení za opodstatněné. Wikipedie zmiňuje Pass-along (přeposílání), Incentivised viral (podněcující), Undercover (tajemný), Edgy Gossip/Buzz marketing (klevety) a Anonymous matching (anonymní párování).

Celý článek »

29. 11. 2007

Typy virálního marketingu (1)

Typologie virálního marketingu se u různých autorů velmi liší. Někteří se spokojí s jejich hrubým rozdělením na dvě skupiny – „pasivní“ a „aktivní“ virální marketing. O tomto rozdělení jsem se zmiňovala v souvislosti se slovem z úst, které je někdy za pasivní (či přátelský) virální marketing považováno. Šíření je v tomto případě spojováno s použitím výrobku či služby. Aktivní marketing pak zahrnuje ty aktivity, které nevznikají spontánně, vyžadují vytvoření virální zprávy a její šíření díky spolupráci lidí v „přemlouvání“ dalších zákazníků či uživatelů.

Celý článek »