7. 12. 2007

Typy virálního marketingu (2)

Detailnější typologii virálního marketingu uvádí Wikipedie. Tato internetová encyklopedie sice nemusí být vnímána pro svou otevřenou formu přispívání jako zcela důvěryhodný zdroj, níže uvedené členění však přebírají mnozí autoři, proto považuji její uvedení za opodstatněné. Wikipedie zmiňuje Pass-along (přeposílání), Incentivised viral (podněcující), Undercover (tajemný), Edgy Gossip/Buzz marketing (klevety) a Anonymous matching (anonymní párování).

Pass-along (předání, přeposlání): nejsurovější forma je „řetězový e-mail“, ve kterém jsou příjemci doslova nabádáni, aby e-mail přeposlali dalším (často pod „výhružkou“, že pokud tak neučiní, budou mít rok smůlu, opustí je partner aj.). Jiná forma těchto e-mailů obsahuje multimediální přílohu (video, klip) nebo jen odkaz na konkrétní webové stránky, kde je možné si soubor stáhnout. Pro marketéry je nutné mít při vysílání těchto zpráv souhlas příjemců.

Incentivised viral (podnět, výzva): odesílateli je nabídnuta odměna, pokud poskytne adresu někoho jiného. Slíbená odměna zvyšuje motivaci, čímž zásadně roste i hloubka dalšího šíření. Účinnost ještě roste v případě, kdy každé odkázání zvyšuje možnost výhry (tedy čím větší počet příjemců od jednoho odesílatele, tím větší pravděpodobnost získání odměny). Nejúčinnější je však ta situace, která vyžaduje součinnost odesílatele i příjemce. Možnost získat odměnu pro odesílatele je vázána na příjemce, který musí přijatou zprávu předat dál.

Undercover (tajemný marketing): zpráva je v tomto případě předávána bez obvyklé pobídky „pošli to dál“, příjemci by vůbec neměli poznat, že jsou obětí marketingové kampaně. Zpráva nebo webová stránka má budit dojem spontánnosti, neformálnosti. Lidé by na základě určitých vodítek měli být donuceni pátrat.

Edgy gossip/buzz marketing (šuškanda): sdělení musí být tak kontroverzní, že vyvolá diskuzi, šíření zprávy od úst k ústům. Ve Spojených státech je uvedení nového filmu na trh často spojeno s prosáknutím určitého „skandálu“ hlavních protagonistů (nevěra, alkohol, svatba aj.).

Anonymus matching (anonymní párování): spojuje prostřednictvím programu dvě různé osoby. Může mít podobu určité seznamky. Uživateli přijde e-mailová zpráva o tom, že jej někdo označil jako osobu, se kterou by se rád blíže seznámil. Zároveň je vyzván, aby na webu vyplnil jména všech osob, se kterými by se chtěl seznámit on. Pokud dojde ke shodě, počítač těmto dvěma osobám poskytne vzájemné kontakty.

Kromě výše uvedených možností členění existuje ještě další, které uveřejnil Zhenya Gene Senyak, autor článků pro internetový deník Click.com. Marketingové viry přirovnává k běžným virům nemocí. Rozlišuje R-Virus, E-Virus, C-Virus a H-Virus.

R-Virus je pojmenován po běžném viru nachlazení. Šíří se jen pomocí slova z úst, takže jeho možnosti rozšíření jsou omezené a závisí i na přání „nakaženého“ vir šířit dál.

E-Virus je pojmenován po viru Eboly. Je vysoce infekční a houževnatý, šíří se jako pandemie a agresivně dosahuje velkého podílu na trhu. Jako první příklad označuje Zhenya Senyak rozšíření služeb Hotmail.

C-Virus je také vysoce infekční, jeho účinnost je však pomalá. Má podobu loga na spřátelených sítích. Pro nakažení je třeba přímého kontaktu člověka s tímto logem.

H-Virus se šíří jako viry oparu. Vede k akutnímu vypuknutí a zánětu. Je poměrně málo nakažlivý, ale občas bývá velmi houževnatý.

Vedle těchto čtyř základních virů uvádí Senyak další tři méně typické. Patří mezi ně G-Virus, který se jmenuje po gastrointesti­nálních virech (týkají se trávicí soustavy). Vypadá jako spam, ale je stravitelný. Nejběžnější jsou takové, které upozorňují na falešné viry, které mohou zničit počítač (tyto e-maily se nazývají hoaxy). Nakazí jen ty, kteří si to zaslouží. Retro‑Virus je vytrvalý, vracející se virus, který pronikne do hostitele a reprodukuje se začleněním genomu do DNA hostitele. Interakce s hostitelem způsobí šíření viru do nejbližšího okolí. Poslední typem je P-Virus, kterým se šíří bradavice. Těmi jsou podle Senyaka v marketingu e-ziny (internetové časopisy) a myšlenkově prázdné newslettery (informační e‑maily), které přeplňují schránky. Nejsou však nebezpečné a jen zřídkakdy jsou přenositelné.

Comments are closed.