22. 11. 2007

Předpoklady úspěšné virální kampaně (2)

Šest základních elementů, které ovlivňují úspěch virálních kampaní, definoval ve svém článku The Six Simple Principles of Viral Marketing Ralph F. Wilson, konzultant v oblasti internetového marketingu. Úspěšná virální kampaň podle něj splňuje alespoň některé z uvedených bodů, přičemž i v tomto případě platí známé „čím více tím lépe“.

  1. Rozdává cenné produkty a služby;
  2. poskytuje snadný přenos k ostatním;
  3. je snadno škálovatelná;
  4. zužitkovává běžnou motivaci a chování;
  5. využívá existující sociální sítě;
  6. získává výhody jiných zdrojů.

Za rozdávání cenných produktů a služeb považuje Wilson poskytování takových produktů a služeb zdarma, které zvyšují pozornost. Zatímco slovo „levný“ může způsobit vlnu zájmu, výraz „zdarma“ ji způsobí mnohem rychleji. Jako příklady uvádí e-mailovou schránku (např. Hotmail), volně přístupné informace, „cool“ tlačítka či demoverze softwarových programů, které sice umí hodně, ale ne tolik, co jejich placené dvojče.

Viry se šíří jen v okamžiku, kdy pro to mají snadné podmínky. Metody přenosu proto musí být nenáročné (e-mail, webové stránky, obrázek, stahování software). Internet je z tohoto pohledu ideálním nástrojem, umožňuje rychlé kopírování a předávání zpráv a je levný. Pro úspěch však musí být jednoduchá i samotná zpráva.

Škálování znamená možnost postupného rozšiřování kapacit. Úspěch Hotmailu byl např. závislý na variabilitě přidávaných strojů, bez kterých by službu nebylo možné v takovém rozsahu realizovat. Podobně je třeba uvažovat i v jiných případech.

Zužitkování běžného chování a motivace lidí by mělo být pro virální marketing samozřejmostí. Využít se dá především touha mladých být „free, cool a in“, ale i snaha být v něčem první, být vidět. Zužitkovat se dají i takové vlastnosti jako nenasytnost nebo naopak lidskost.

Využití existujících sociálních sítí je velmi snadný způsob, jak šíření virálních kampaní nastartovat. Každý člověk má okolo sebe od několika po několik desítek až stovek lidí, se kterými sdílí určité společné znaky. Může jít o rodinu, přátele, ale i široké okolí pracovníků či například zákazníků. Najít tu správnou skupinu pro danou kampaň by v moderním blogerském prostřední internetu neměl být problém. Pak už stačí jen mezi ni vypustit příslušně vyladěnou kampaň.

Poslední element, který Wilson zmiňuje, je přejímání výhod z jiných zdrojů. Jako příklady uvádí affiliate programy (partnerské programy – více o nich v jiné kapitole této práce) nebo situaci, kdy autor článku hledá co nejvíce míst, kde by mohl být jeho článek uveřejněn.

Comments are closed.