29. 1. 2008

Proces virálního marketingu

Proces virálního marketingu se nikterak zásadně neliší od jiných procesů. Je možné u něj rozpoznat fázi analýzy, formulace virální zprávy, volby vhodného distribučního kanálu, odeslání sdělení vybranému okruhu uživatelů, sledování průběhu virální kampaně a vyhodnocení výsledků.

Celý článek »

22. 1. 2008

Regulace virálního marketingu (2)

Problematiky spamů se v České republice týká zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, který začal platit 7. září 2004. Kromě internetového spamu řeší také jiné formy elektronické komunikace, například SMS zprávy či telemarketing. Zákon například stanoví, že příjem zprávy (spamu) musí být podmíněn prokazatelným souhlasem příjemce. Na dodržování zákona dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů.

Celý článek »

10. 1. 2008

Regulace virálního marketingu (1)

Bez ohledu na všechna doporučení a zákony by podle Kim Brooksové měla při realizaci virální kampaně platit dvě základní pravidla. První říká, že „motivace neznamená násilí, hrozby, nepoctivost a skryté jednání.“ Druhé je obecné pravidlo podnikání, které zdůrazňuje, že „základna zákazníků by měla být postavena na základě dobrého produktu či služby a důvěry.

Celý článek »